PHILATELICA Haarlem
Rondzendverkeer


RONDZENDVERKEER.

Als lid van Philatelica Haarlem, kunt U meedoen aan ons rondzendverkeer en dus vele uren ook thuis plezier beleven aan Uw hobby.

A. Wat is rondzendverkeer ?(RZV)
Onze leden plakken speciale boekjes vol met postzegels die ze kunnen missen.
Deze volle boekjes worden dan ingeleverd bij het hoofd RZV en deze heeft de zorg dat de boekjes circuleren bij de aangesloten RZV-leden.
De boekjes die voor de rondzending worden gebruikt kunt U kopen bij het hoofd RZV.a €. 1,35 per stuk.
B. Het stempel.
De bijgaande lijst van de rondzending en de open gekomen vakjes in het boekje die zijn ontstaan door de uitname van zegels worden door U afgestempeld.
U heeft de verplichting om zo'n stempel aan te schaffen.
Deze stempel is te verkrijgen bij het hoofd RZV tegen betaling van € 7,50 statiegeld.
C. Boekjes plakken.
Zoals reeds onder A. is aangegeven kunt U, Uw overtollige zegels bij ons laten circuleren U moet dan een boekje vol plakken.
Boven het vakje vermeld U het catalogusnummer en onderaan het vakje de prijs die U er voor wilt hebben.
Wel moeten de zegels in volgorde worden ingeplakt.
Voor de kopers is het overzichtelijker en voor Uw zegels beter omdat er niet telkens heen en weer gebladerd hoeft te worden.
De gestempelde zegels voorziet U aan de achterkant van een postzegelplakkertje. (te koop bij de vakhandel).
De postfrisse zegels verpakt U dusdanig dat ze postfris blijven en toch op hun plaats blijven zitten.
Bij de rondzending zelf zult U de nodige voorbeelden aantreffen.
D. Sectieindeling.
U wordt automatisch ingedeeld in een groep mensen bij U in de buurt wat een sectie wordt genoemd, het sectiehoofd draagt er zorg voor dat U op de rondzendlijst wordt geplaatst binnen 3-4 weken krijgt U thuis de eerste rondzending.
Het is de bedoeling dat U de boekjes binnen 4 dagen doorgeeft aan de volgende op de lijst.(eerst bellen is wel verstandig).
Wanneer U er zegels heeft uitgehaald en de lege vakjes heeft afgestempeld dient U het totaal bedrag meteen over te maken op het gironummer wat voor op de rondzendlijst is vermeld.
Het uitgenomen bedrag dient U per boekje te vermelden op de rondzendlijst en te totaliseren.
E. Externe boekjes.
Er is een mogelijkheid om Uw volgeplakte boekjes via het landelijke netwerk te laten circuleren.
Deze blijven dan circa 2 jaar onderweg door heel Nederland.
U dient deze boekjes naar Houten op te sturen(adres bekend bij het hoofd RZV),
dit gaat dus geheel buiten onze vereniging om.
F. Interne Boekjes.
Deze boekjes circuleren alleen in onze vereniging bij onze eigen leden en worden afgerekend nadat ze alle secties hebben doorlopen ongeveer na 1,5 jaar ontvangt U een afrekening van onze penningmeester -/- 10% provisie voor de vereniging.Wenst u meer info klik dan op: info@philatelicahaarlem.nl
wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
© 2001 Philatelica Haarlem,
vragen of problemen? Neem dan contact op met de
webmaster: Daan Homburg