PHILATELICA Haarlem
Bestuur

Voorzitter:

W.Hei
Glipperdreef 137
2105 WD Heemstede
tel. 06-42483821

e-mail: hei@planet.nl

Secretaris:

D.Molenaar
Vergierdeweg 165
2026 ZC Haarlem
tel. 023-55391823

e-mail: info@philatelicahaarlem.nl

Penningmeester:

P.v.d.Noord
Pijlslaan 136
2014 TP Haarlem
tel. 023-5246633

Gironummer NL23INGB0001224813.
Ledenadministratie Philatelica "Haarlem" te Haarlem.
Gironummer NL27INGB0000633623

Veilingmeester:

D.H.Homburg

023-5335582 of 06-22224425

e-mail: d.homburg@hccnet.nl

Hoofd rondzendverkeer:

D.H.Homburg

023-5335582 of 0622224425
Gironummer NL54INGB0001224255
t.n.v. adm. Rondzendverkeer Haarlem.


Bestuurslid:

Barendrecht
Cruquiusdijk A 6
2141 EW Vijfhuizen

tel.nr.023-5420713

e-mail: barendml@planet.nl

Redactieadres Convocatie:

Glipper Dreef 137,2104 WD Heemstede

 

Wenst u meer info klik dan op: info@philatelicahaarlem.nl
wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2001 Philatelica Haarlem,
vragen of problemen? Neem dan contact op met de
webmaster: Daan Homburg