PHILATELICA Haarlem
Bestuur

Voorzitter:

D.H.Homburg

Secretaris:

info@philatelicahaarlem.nl

Penningmeester:

P.v.d.Noord
Pijlslaan 136
2014 TP Haarlem
tel. 023-5246633

Gironummer NL23INGB0001224813.
Ledenadministratie Philatelica "Haarlem" te Haarlem.
Gironummer NL27INGB0000633623

Veilingmeester:

D.H.Homburg

023-5335582 of 06-22224425

e-mail: d.homburg@hccnet.nl

Hoofd rondzendverkeer:

D.H.Homburg

023-5335582 of 0622224425
Gironummer NL54INGB0001224255
t.n.v. adm. Rondzendverkeer Haarlem.


Bestuurslid:

 

Redactieadres Convocatie:

info@philatelicahaarlem.nl

 

Wenst u meer info klik dan op: info@philatelicahaarlem.nl
wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2001 Philatelica Haarlem,
vragen of problemen? Neem dan contact op met de
webmaster: Daan Homburg