PHILATELICA Haarlem
Bestuur

Voorzitter:

D.H.Homburg

Secretaris:

info@philatelicahaarlem.nl

Penningmeester:

P.v.d.Noord
tel. 023-5246633

Gironummer NL23INGB0001224813.

Veilingmeester:

D.H.Homburg
023-5335582 of 06-22224425

e-mail: d.homburg@hccnet.nl

Hoofd rondzendverkeer:

D.H.Homburg

023-5335582 of 0622224425


Bestuurslid:

 

Redactieadres Convocatie:

info@philatelicahaarlem.nl

 

Wenst u meer info klik dan op: info@philatelicahaarlem.nl
wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

© 2001 Philatelica Haarlem,
vragen of problemen? Neem dan contact op met de
webmaster: Daan Homburg